GAU ApS

Selskabets formål er at udvikle Gjern By og nærmeste omegn, og dermed gøre Gjern by og nærmeste omegn attraktiv for bosætning, foreningsliv, erhvervsvirksomhed og turisme. Selskabet skal tilstræbe at være en paraplyorganisation der via almennyttige projekter, vil være til gavn for borgerne, foreningslivet, institutioner og erhvervslivet.

Selskabet blev dannet på foranledning af Gjern Lokalråd. Ved hjælp af midler, stillet til rådighed af MBBL i 2015, kunne GAU udvalget hyre konsulent, revisor og advokat, arrangere borgermøder, annoncere mv. Ved frivillig indsats fik GAU udvalget tegnet tilstrækkelig anpartskapital blandt borgere i Gjern skoledistrikt til at selskabet kunne dannes medio januar 2016.

Læs mere på Gjern Lokalråds hjemmeside under Nyheder. Klik HER