Gjern lokalråd

Gjern Lokalråd vil arbejde for en dynamisk byudvikling til gavn for borgere og erhvervsliv i nærområdet, ved at søge medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalsamfundet.

Gjern Lokalråd er en repræsentativ gruppe af fastboende borgere i Gjern valgdistrikt.

Lokalrådet skal i sammensætning og funktion være uafhængig af partipolitiske hensyn. Se rådsmedlemmerne HER

Mission for Gjern Lokalråd:

  • - At varetage lokalsamfundets interesser
  • - At fremme lokalsamfundets udvikling
  • - At søge medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalsamfundet
  • - At være kontaktled
  • - At være koordinerende, formidlende, igangsættende
  • - At være opmærksom på hvilke planer, initiativer, der opstår i lokalsamfundet
  • - At samarbejde med eksisterende foreninger 


Vision for Gjern Lokalråd

Gjern Lokalråds vision er at arbejde for en dynamisk byudvikling til gavn for borgere og erhvervsliv i nærområdet.

Vi ønsker at hjælpe med at udvikle Gjern til at være den foretrukne by at bosætte sig i og drive erhverv i.


Fokus

En bosætningsstrategi med ønsket om tiltrækning af borgere for dermed at understøtte en øget virksomhedsetablering i nærområdet. Gjern Lokalråd vil invitere til samarbejde med borgere, institutioner, foreninger og erhvervsliv.

Læs mere på Gjern Lokalråds hjemmeside under Silkeborg Kommune: Klik HER

Vi er også på Facebook, hvor vi lægger nyheder, indbydelser mm ud: Klik HER