Regnvand giver nye oplevelser i naturen

Den megen nedbør, der har været i løbet af vinteren og det tidlige forår, har flere gange fået vandstanden i åen til at være så høj, at det ikke har været muligt at gå på trampestien langs åen. Det er synd, for den høje vandstand har givet mulighed for andre naturoplevelser, når træerne har leget med vandet, mens vandet har forsøgt på at bevæge sig videre ned af åen. Jorden er stadig blød, men det er igen muligt med forsigtighed at færdes langs åen.