Et af Danmarks bedst bevarede egekrat

Mandag den 6. maj arrangerer Gjern Natur udflugt til Stenholt Krat

Ejeren af skoven, Jens Michael Frank, vil tage os med på en ca 5km lang tur, hvor han som 7. generation på den ejendom, hvor udnyttelse af egeskoven/-krattet indgik som en del af indtægtsgrundlaget, sammen med Poul Erik Thystrup, Silkeborg Kommune, vil fortælle om området ‘Det fredede Stenholt Krat’ på omkring 100 ha ligger på en sandet morænebakke. Det vides ikke, hvor gammel skoven er, men den er meget gammel. Alle træerne i det meste af egekrattet er vokset op siden 1. verdenskrig, hvor næsten hele egekrattet blev fældet til brændsel.

De lave, ofte flerstammede og knudrede egetræer er et resultat af gentagne fældninger, såkaldt stævningsdrift, hvorefter træerne hver gang har skudt fra stubben. Lysindfaldet i skovbunden er ret stort, hvilket giver en grøn skovbund hele sommeren. Især blåbær, kohvede og ørnebregne dominerer skovbunden, men man ser også lyng og enebær.
Turen er ca. 5 km, hvoraf ca. 2 km på markvej udenfor skoven, de 3 inde i skoven ad små spor og i skovbund.
Gratis for medlemmer, ikke-medlemmer kr 30,-
Mødested: Bedehøjvej 1, 7442 Engesvang