GKIC ønsker flere forslag til brug af pulje

Gjern Kultur- og Idrætscenter har til 2024 fået 55.000 kr af Silkeborg Kommune til at skabe mere liv og aktivitet i og omkring Kultur- og Idrætscenteret.

Bestyrelsen i GKIC kigger løbende på hvordan de sociodemografiske midler skal anvendes. Til formålet er der lavet en bobleliste, med forslag til anvendelse af midlerne. Denne kommer nye forslag på. Med mellemrum gennemgår bestyrelsen listen og løfter nogle forslag videre til handling, i takt med at det passer ind i bestyrelsens arbejde. For at blive på listen, og komme i betragtning til at blive realiseret, skal forslaget opfylde nedenstående kriterier:

  • Aktiviteter skal fortrinsvis indeholde fysisk bevægelse. Der optages få aktiviteter som i stedet opfylder kravet om kultur/folkelighed
  • Ting der støttes, skal kunne forbindes til hallens adresse. Dvs. det kan være aktiviteter der starter fra hallen, eller aktiviteter der foregår på hallens område. Aktiviteter der ikke kan kobles til hallens område, kan som udgangspunkt ikke støttes
  • Da formålet er at skabe yderligere, gerne blivende, aktivitet i hallen, vil der ikke kunne ydes tilskud/støtte til medlemskaber/kontingenter mv.
  • Foreninger der ønsker støtte til at skabe nye aktiviteter, vil kunne komme i betragtning til indkøb af materialer og evt. markedsføring.

Forslag til bobler skrives ind på GKIC’s Facebook side under opslaget om sociodemografiske midler. Privatpersoner er også velkommen til at stille forslag.